Eikeltjes

Voorwaarden Digitale downloads

Algemene voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van digitale producten die te koop en/of gratis worden aangeboden op www.creatiefmethaken.nl. Gebruik maken van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling (m.a.w. downloaden van gratis of betaalde producten) via de eShop of Haakclub van Creatief met Haken houdt in dat u deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1 Aanbiedingen, prijzen en betalingen
1.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief 21% BTW.
1.3 De betaling van de aangeboden digitale producten op www.creatiefmethaken.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product kunt u digitaal en na de succesvolle betaling via de website downloaden.
1.4 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met Creatief met Haken. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Creatief met Haken beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.
1.5 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Creatief met Haken.

2 Intellectuele eigendomsrechten
2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Creatief met Haken. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
3.1 Creatief met Haken is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.
3.2 Correspondentie en/of levering vindt plaats via email en/of internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste(email)adres aan Creatief met Haken. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw PC en eventueel aanwezige programma’s zoals firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en digitale producten kunnen worden ontvangen.

4 Copyright en niet toegestaan gebruik van downloads
4.1 Op de digitale producten van Creatief met Haken berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte of gratis verkregen digitale producten te kopi√ęren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.
4.2 Het is niet toegestaan om ‚Äúafgeleide werken‚ÄĚ te maken door de downloads te modificeren/aan te passen of delen te gebruiken voor eigen ontwerpen en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

5 Bestelling annuleren
5.1 Op digitale producten van Creatief met Haken geldt geen recht van retour noch restitutie van eventueel betaalde gelden. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk.

6 Diversen
6.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden in strijd is met enig toepasselijk recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Creatief met Haken vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
6.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor vragen kunt u via email contact met ons opnemen:
Creatief met Haken | cmhw017@gmail.com